Společně zvládneme více!

Vyhledáváme a vytváříme širokou škálu pracovních pozic pro férové uplatnění OZP.

Chceme spolupracovníky, ne jen zaměstnance.
Rybka SUPPORT s.r.o. je přímým zaměstnavatelem OZP a může tedy poskytnout náhradní plnění.

Hledáme zejména profese:
řidič, závozník, skladník, různé dělnické profese, administrativa, obchodní zástupce a celá řada dalších… 

Dokážeme uzpůsobit pracovní dobu potřebám zaměstnance, zajistit společnou dopravu a další věci.
Což umožní snadněji pracovat zdravotně postiženým spolupracovníkům. 
Společně zvládneme více.

Zákony a problematika náhradního plnění

Zaměstnavatelé s více než 25 zaměstnanci v pracovním poměru jsou podle § 81 odst. 1 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, povinni zaměstnávat osoby se zdravotním postižením ve výši povinného podílu těchto osob na celkovém počtu zaměstnanců zaměstnavatele. Povinný podíl činí 4 % z celkového počtu zaměstnanců.

Za nesplnění této povinnosti je zaměstnavatel povinen odvést do státního rozpočtu za každou osobu se zdravotním postižením, kterou by měl zaměstnávat, ročně 2,5 násobek průměrné mzdy v národním hospodářství za 1-3.Q předchozího roku.
To je  2,5 x 37 047 = 92 618 Kč /1 nezaměstnaný OZP.

nebo

Povinnost odebrat výrobky a služby od společnosti poskytující Náhradní plnění a to za každého jednoho nezaměstnaného zaměstnance se zdravotním postižením ve výši 7-mi násobku průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství za 1.-3. čtvrtletí roku.
To je 7 x 37 047 = 259 329 Kč /1 nezaměstnaný OZP.